Xidmətlər

  • Asiya ilə Avropanı birləşdirən aşağı gecikmə və yüksək tutumlu telekommunikasiya tranzit marşurutu;
  • Avrasiya regionunda telekom operatorları üçün Regional Service Exchange xidməti;
  • Təkmilləşdirilmiş Service Level Agreement (SLA) xidməti və trafik idarəetmə modeli;
  • Vritual Özəl Şəbəkələr (VPN)- site-to-site və uzaq məsafədən giriş xidməti
  • IPTV quruplaşdırılmış veriliş xidməti; 
  • Video on Demand (VoD) xidməti;
  • Point-to-Point (P2P) xidməti;
  • Regional Kontent Təchizat Şəbəkələri üçün (CDN) magistral kabel xətti;
  • Regional bulud infrastruktutu üçün Məlumat Mübadiləsi xidməti.