Şəbəkə

  • Frankfurt-Honq Konq marşurutu;
  • Xüsusi aktiv infrastruktur:
    • Müstəsna marşurutlar üzərindən yüksək mövcudluq, bütöv halqaşəkilli topologiya;
    • Xüsusi Şəbəkə İdərəetmə Mərkəzi ilə yüksək etibarlılıq;
  • Yüksək hardware ehtiyyatı
  • Regional Tier 1 şəbəkə;
  • Əsas şəhərlərdən keçən marşurut boyu internətə giriş noqtələri.