Avroasiyani birləşdirən yeni platforma Avroasiyani birləşdirən yeni platforma 25..2013

Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı,   Avropa və Asiya arasında yeni fiber-optik telekommunikasiya tranzit marşrutlarının açılmasına yönəlmiş böyük bir təşəbbüsdür.

Avroasiyani birləşdirən yeni platforma Avroasiyani birləşdirən yeni platforma 01..2013

Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı,   Avropa və Asiya arasında yeni fiber-optik telekommunikasiya tranzit marşrutlarının açılmasına yönəlmiş böyük bir təşəbbüsdür.