“ARA” nədir?

Avrasiya Rabita Alyansı aşağıdakılar üçün vahid platformadır:

  • Siyasi dialoqu təşviq etmək və maarifləndirmə;
  • Təcrübə və bilik mübadiləsinə imkan yaratmaq;
  • Beynəlxalq əməkdaşlığın (hökumətlər, BMT sistemi təşkilatları, BMİ, regional qruplar) təşviqi.